scai
remont O Projektu english
o projektu

umetnici

grupe

radovi

internacionalne manifestacije

kritičari i kustosi

mediji

pretraga

credits

kontakt

linkovi
nula
Dokument 2000
Od kako je otvoren javni prostor REMONT- nezavisne umetničke asocijacije, februara 2000, paralelno sa svim aktivnostima, Remont je prikupljao dokumentaciju o umetnicima. U našoj ad hoc formiranoj arhivi nalazi se veliki broj kataloga, knjiga, portfolia, cd- a koji predstavljaju vredan dokument o dešavanjima na aktuelnoj domaćoj i regionalnoj umetničkoj sceni. U saradnji sa katedrom za Istoriju moderne umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, angažovani su studenti - mladi istoričari umetnosti u sređivanu ove dokumentacije. Jedan od rezultata njihovog rada predstavlja i postavljanje web baze podataka sa osnovnim informacija o umetnicima (biografije, popisi izložbi, preview-i najznačajnijih radova) koji su aktivni od 2000. Cilj projekta je dostupnost informacija širem krugu lokalnih i internacionalnih art profesionalaca.

DOKUMENT 2000 je baza podataka o aktuelnoj savremenoj umetničkoj produkciji u Srbiji nakon 2000. godine. Predstavljeni umetnici su sarađivali i sarađuju sa REMONT- nezavisnom umetničkom asocijacijom www.remont.co.yu. Na web strani su dostupna skraćena portfolia izabranih autora a prošireni podaci kao i portfolia većeg broja autora u elektronskoj formi nalaze se na DVD diskovima u prostorijama REMONT-a. Baza se kontinuirano dopunjava, a podatke možete pretraživati po ključnim rečima.Support by: fos bgd mcc scp