kouhei28052011

28.05.2011. u 20h
CZKD
Birčaninova 21
Beograd
http://www.czkd.org

Kouhei Matsunaga (Osaka)
KDES/Kosmoplovci (Beograd)

početak u 20h
pristup slobodan


Kouhei Matsunaga rodjen je u Osaki, Japan. Studirao je arhitekturu i slušao hardcore techno i rap muziku. Počeo je da pravi muziku 1992. godine, fokusirajući se na eksperimentalnu muziku. Kouhei je radio sa umetnicima kao sto su Merzbow, John Watermann, Asmus Tietchens, RLW, Rudolf eb.er, Anla Courtis, Greg Davis, Conrad Schnitzler, Lesser, Mika Vainio (Pan Sonic), Mr Maloke (Puppetmastaz), Sean Booth (Autechre) i Sensational (ex Jungle Brothers, Wordsound). Takodje je učesnik i projekta NHK (Raster-Noton) sa Toshio Munehiro kao i projekta Internet Magic sa Max Turner-om (Puppetmastaz). Sada živi u Berlinu i Osaki.
http://www.ffss.info/kouhei/main.htm
http://www.discogs.com/artist/Kouhei+Matsunaga


KDES je audiovizuelni projekat grupe Kosmoplovci iz Beograda, platforma za zvučni i vizuelni eksperiment u formi živog performansa. KDES je aktivan od 2001. godine, nastupao je preko 15 puta na raznim lokacijama i festivalima u zemlji i inostranstvu (srbija, austrija, finska, australija, ceska, slovenija...) i u svoj rad uključio je i predstavio doprinose nekoliko stalnih i više privremenih članova: dominator, tatar, havoc, paranoid, dzho, ps, rashid, bob, kao i mnogih drugih čiji je vizuelni i intelektualni rad uključen u nastupe. KDES je saradjivao i nastupao uglavnom sam, ali i sa srodnim dušama kao što su Helmut Schaefer, Borut Savski, Sebastien Cross, Zbigniew Karkowski, Karl Jensac i drugi.
http://kdes.kosmoplovci.net
http://floatingjoint.kosmoplovci.net


U stalnoj potrazi za neverbalnim i univerzalnim konstantama, KDES i Kosmoplovci ispituju i proširuju granice audiovizuelne komunikacije, istražujući nova polja i mogućnosti zvuka i slike kao prenosnika informacija i ideja, u formama koje se obraćaju svima podjednako, bez obzira na jezik, generaciju, kulturu ili žanr. Rezultati ovakvih koncerata, koji se nikad ne pripremaju unapred već nastaju na licu mesta, sistematski se beleže; KDES insistira na javnoj dostupnosti materijala i samih performansa, zbog čega je audio i video snimke moguće u potpunosti pratiti i preuzeti preko zvaničnog sajta, torrent trekera i socijalnih mreža.
U duhu javnog eksperimenta, pristup na koncert se takodje ne naplaćuje.
http://www.kosmoplovci.net

 

 

28.05.2011. at 20h
CZKD
Birčaninova 21
Beograd
http://www.czkd.org

Kouhei Matsunaga (Osaka)
KDES/Kosmoplovci (Beograd)

begins at 20h
free access


Kouhei Matsunaga was born in Osaka, Japan. He studied architecture and listen hardcore techno and rap. Kouhei has been making music since 1992, moving his focus toward experimental music. He has worked with varous artists such as Merzbow, John Watermann, Asmus Tietchens, RLW, Rudolf eb.er, Anla Courtis, Greg Davis, Conrad Schnitzler, Lesser, Mika Vainio (Pan Sonic), Mr Maloke (Puppetmastaz), Sean Booth (Autechre) i Sensational (ex Jungle Brothers, Wordsound). Also, he is in collaborative project NHK (Raster-Noton) with Toshio Munehiro and in Internet Magic project with Max Turner-om (Puppetmastaz). Lives and works in Berlin and Osaka.
http://www.ffss.info/kouhei/main.htm
http://www.discogs.com/artist/Kouhei+Matsunaga


KDES is an audiovisual project started by Kosmoplovci group from Belgrade, platform for sound and visual experiment in a form of live performance. KDES has been active since 2001. and has performed over 15 times on different locations and festivals in Serbia and abroad (Austria, Finland, Australia, Czech Republic, Slovenia...). The project has incorporated and presented work from several permanent and many temporary members: dominator, tatar, havoc, paranoid, dzho, ps, rashid, bob as well as visual and intellectual work of many others. KDES also collaborated with akin spirits such as Helmut Schäfer, Borut Savski, Sebastien Cross, Zbigniew Karkowski, Karl Jensac and others.
http://kdes.kosmoplovci.net
http://floatingjoint.kosmoplovci.net


Continuously searching for nonverbal and universal constants, KDES and Kosmoplovci examine and expand edges of audiovisual comuications, exploring new fields of sound and image potential as a transmitter for information and ideas in a form adequate to communicate equally with everybody regardless of language, generation, culture or genre. Results of these live concerts without any previous rehearsals are systematically recorded; KDES insists on public access to this material and performance which is why all audio and video material is fully available for download from our official website, torrent trackers and social networks.
Keeping the spirit of public experiment, entrance for this event will be free.
http://www.kosmoplovci.net